Software

Aplicatia noastra este compusa din mai multe module, dupa cum puteti vedea mai jos: Contabilitate, Gestiune, Vanzare, Salarii, Productie, Mijloace fixe, etc.. Fiecare modul este organizat in submodule gen Fisiere primare: Articole, Unitati de masura, Cote de TVA, Clienti , Furnizori, etc. sau Documente: Facturi primite, Bonuri de consum, Facturi emise, Note contabile, etc. precum si Rapoarte: Balanta contabila, Jurnale de TVA, Fisa de cont, etc..

Software-ul foloseste tehnologia client/server ce permite instalarea pe un numar mare de calculatoare client, baza de date fiind salvata automat de server, conform unei proceduri stabilite impreuna cu clientul. Fiecare utilizator are acces in aplicatie, pe baza de parola, doar la modulele stabilite impreuna cu administratorul aplicatiei. Se pot dezvolta module noi in functie de cerinte.

Modulul de Contabilitate ofera urmatoarele functionalitati:
 • Introducerea Planului de Conturi si a soldurilor initiale.
 • Introducerea si preluarea de note contabile
 • Definirea de relatii de contare in casa, banca si gestiune pentru toate documentele primare
 • Introducerea de solduri initiale in casa si banca
 • Inchiderea conturilor de venituri/cheltuieli
 • Inchiderea conturilor de TVA
 • Generare de balanta contabila
 • Generare declaratii ANAF: 100, 112, 300 si 394
 • Situatii solduri si istoric clienti / furnizori
 • Raporte specifice: Registru Jurnal, Fisa de cont, Jurnal de Banca, Registru de Casa, Fisa Sah, etc
 • Inchidere luna curenta si trecere la luna viitoare pentru evitarea operarii asupra unei balante "inchise"
 • Deschidere luna anterioara, succesiv daca e necesar, pentru modificarea datelor eronate din balantele "inchise"
Modulul de Gestiune ofera urmatoarele optiuni:
 • Introducere de articole/produse si prestatii
 • Introducerea de stocuri initiale
 • Introducerea de unitati de masura si cote de TVA
 • Actualizarea bazei de clienti si furnizori
 • Intrari marfa prin factura primita si/sau nota de predare
 • Iesiri marfa prin factura emisa si/sau bon de consum
 • Note de transfer intre gestiuni
 • Generare de nota contabila automata cu preluare in Contabilitate
 • Situatia stocului curent si la o anumita data
 • Inventariere si Ajustare a stocului
 • Rapoarte specifice: Jurnale de TVA, Centralizatoare pe conturi pentru intrari si iesiri de produse/servicii, Fisa de magazie, Balanta Stoc, Lista inventar, etc
 • Suport pt. conexiunea cu case de marcat Datecs, Succes M si Euro dar si pentru alte modele, daca e necesar
 • Inchidere si deschidere de luna gestiune si trecerea la luna viitoare sau anterioara pentru evitarea operarii asupra unei gestiuni "inchise"
Modulul de Salarii are urmatoarele functii:
 • Evidenta personalului
 • Introducerea pontajelor
 • Inregistrarea si calculul concediilor medicale/li>
 • Calcul automat al concediilor medicale, concediilor de odihna si a sporurilor acordate
 • Calculul salariilor
 • Tiparirea de rapoarte specifice: Statul de plata lichidare sau avans, Centralizatoare, Fluturasi, Liste semnaturi, etc.
 • Generare de nota contabila cu preluare in Contabilitate
 • Generare declaratia 112, 205 sau M500
 • Arhivarea datelor
Modulul de Productie ofera urmatoarele functionalitati:
 • Introducerea de fise tehnice
 • Comanda de productie
 • Posibilitate de calcul de antecalculatie si postcalculatie
 • Dispozitia de lansare a comenzi in productie
 • Referat de consum pentru stocul lipsa
 • Iesirea din stoc prin bon de consum si predarea produsului finit prin nota de predare
 • Posibilitatea de a urmari productia si consumul prin rapoartele aferente
Modulul Obiecte de Inventar ofera urmatoarele optiuni:
 • Sold initial la obiecte si echipamente
 • Note de transfer pentru obiecte de inventar in folosinta
 • Note de casare pentru obiecte de inventar in folosinta
 • Fisa pentru obiecte de inventar in folosinta
 • Balanta obiectelor de inventar in folosinta
Modulul Mijloace fixe ofera urmatoarele functii:
 • Sold initial al mijloacelor fixe
 • Inregistrarea echipamentelor pe locuri de folosinta, folosind codurile de clasificare si durata normata corespunzatoare
 • Generarea Notei de amortizare a mijloacelor fixe, folosind tipul de amortizare ales: liniara, degresiva, accelerata
 • Fisa mijlocului fix
 • Balanta mijloacelor fixe pe grupe sau locuri de folosinta

~ Screenshot ~