Firma "Evstar Computers" va prezinta oferta de aplicatii financiar-contabile pentru utilizarea pe calculatoare compatibile IBM-PC : 1. BALANTA CONTABILA ( analitica si sintetica ) - rapoarte : balanta sintetica
  • balanta analitica
  • fisa maestru sah pe debit/credit
  • fisa contului
  • registrul jurnal
- preluare automata a notelor contabile din celelalte aplicatii- generare nota inchidere conturi venituri si cheltuieli  2. BANCA - Evidenta contului "Disponibil la banca in lei" (5121) - rapoarte : situatia zilnica a operatiunilor debitoare/creditoare
  • centralizatorul pe conturi al operatiunilor debitoare/creditoare
  • nota contabila privind incasarile/platile prin banca
- diverse vizualizari de documente si solduri  3. CASA - Evidenta contului "Casa in lei" (5311) - rapoarte : situatia zilnica a operatiunilor debitoare/creditoare
  • centralizatorul pe conturi al operatiunilor debitoare/creditoare
  • nota contabila privind incasarile/platile prin casa
- diverse vizualizari de documente si solduri 4. FURNIZOR - Evidenta contului "Furnizori" (401) - rapoarte : situatia facturilor primite
  • fisa furnizorului
  • situatia platilor restante ( balanta analitica a contului 401)
  • lista codificarii furnizorilor
  • jurnalul cumpararilor (pt. decont TVA)
- diverse vizualizari de documente si solduri- preluare facturi din "Gestoc"- platile se preiau automat din "Banca","Casa" sau "CEC"- se pot face diverse regularizari (compensari, stornari, etc.)  5. CLIENTI - Evidenta contului "Clienti" (411) - rapoarte : situatia facturilor emise
  • fisa clientului
  • situatia facturilor neincasate ( balanta analitica a contului 411)
  • lista codificarii clientilor
  • jurnalul vanzarilor (pt. decont TVA)
- diverse vizualizari de documente si solduri- preluare facturi din "Gestoc"- incasarile se preiau automat din "Banca" sau "Casa"- se pot face diverse regularizari (compensari, stornari, etc.) 6. GESTOC - Contabilitatea si gestiunea materialelor - rapoarte : situatia intrarilor de materiale
  • nota contabila privind intrarile de materiale
  • situatia iesirilor de materiale
  • nota contabila privind iesirile de materiale
  • balanta analitica a materialelor (cantitativ si valoric)
  • balanta analitica desfasurata a materialelor - fisele de magazie
  • situatia stocurilor (lista de inventariere)
- diverse vizualizari de documente si stocuri 7. MIFIX - Evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii - rapoarte : situatia mijloacelor fixe pe gestiuni si categorii
  • sinteza amortizarii mijloacelor fixe pe gestiuni si categorii
  • situatia intrarilor sau iesirilor de mijloace fixe
  • nota contabila privind mijloacele fixe
- posibilitatea efectuarii calculului in toate cele trei variante stabilite de lege : liniara, degresiva, accelerata- efectuarea de eventuale reevaluari 8. SALARII - Evidenta salariatilor si calculul salariilor - rapoarte : catalogul salariatilor
  • stat de avans
  • centralizator avans
  • stat de lichidare
  • fluturasi
  • lista de semnaturi pt. lichidare
  • centralizator lichidare
  • stat concedii medicale
  • situatia salariatilor debitori
  • nota contabila privind salariile
  • situatia veniturilor realizate de salariati intr-o perioada
- calcul automat al concediilor medicale, concediilor de odihna, sporului de vechime- evidenta automata a salariatilor debitori- arhivarea datelor din cursul unei perioade de timp 9. DECONT - Evidenta soldurilor analitice la contul 542 - rapoarte : balanta analitica a contului 542
  • situatia deconturilor depuse
  • situatia alte justificari
  • fisa salariatului
- diverse vizualizari de documente si solduri- depunerile si ridicarile de numerar se preiau automat din "Casa"- se pot face diverse regularizari (compensari, stornari, etc.) Aceste aplicatii sunt implementate si functioneaza la peste 80 de unitati (bugetare, societati comerciale, regii autonome) din judetele Teleorman, Olt, Arges precum si din Bucuresti. Toate aplicatiile contin optiuni de salvare a datelor pe dischete si de restaurare a acestor date in cazul unor defectiuni ale sistemului. Implementarea produselor se face la sediul beneficiarului prin acordarea de asistenta tehnica gratuita. Perioada de garantie pentru oricare din aplicatii este de 3 luni. Dupa perioada de garantie se poate incheia un contract de asistenta tehnica pentru aplicatiile contractate. Aplicatiile pot suporta modificari in cursul perioadei de garantie, la cererea beneficiarului, fara a fi afectat pretul negociat.De asemenea putem aborda orice alta aplicatie care va intereseaza.